NO | EN


WHO WE ARE/WHAT WE DO? HVEM ER VI/HVA GJØR VI?

Zorro-RUN's vision is to connect the idea of running to raise money for charity. We are amatour running team. You can see us running street races and marathons wearing our custom-made Zorro-RUN dresss. Zorro-RUN sin visjon er å koble ideen om å løpe for å samle inn penger for veldedighet. Vi er et amatør løpeteam. Du kan oppdage oss løpe gateløper og marathoner kledd i spesiallaget Zorro-RUN drakter.

WE GIVE RUNNING
NEW MEANING!
GI LØPING
NY MENING!
Join us
Running Team
Løpeteamet
Bli med oss
Donate
Be a sponsor
Doner
Bli sponsor

OUR SPONSORS:VÅRE SPONSORER:

Reinforced Department at Landås School, the ODA GROUP is our goal in 2019 Forsterket avdeling på Landås skole – ODAGRUPPEN er vårt mål i 2019


The Landås School has a reinforced department that currently has 14 students. This is a comprehensive special education offer for students with large and complex learning disabilities. Many of the students are multi disabled and in need of special care. The group enjoys music and getting out for walks. They dream about going on several excursions in the surrounding area, and on slightly longer trips where everything is adapted to the needs of the students. Zorro RUN is very happy to be able to contribute to make everyday life a little brighter for these children. The entire amount collected in 2019 will be sent to the Reinforced Department at Landås School, and will be used by managers to give this group the best experiences, and a richer school day. Landås skole har en Forsterket avdeling, som per i dag har 14 elever. Dette er et totalomfattende spesialpedagogisk tilbud for elever med store og sammensatte lærevansker. Mange av elevene er multihandikappede, og har omfattende hjelpebehov. Gruppen får mye glede av musikk og komme seg ut på tur. De drømmer å dra på flere utflukter i nærområdet, og på litt lengre turer hvor alt er tilrettelagt ut i fra elevenes behov. Zorro RUN er innmari glad for å kunne bida til å gjøre hverdagen til disse barna litt lysere :) Hele beløpet samlet i 2019 sendes til Forsterket avdeling på Landås skole, og skal brukes av ledere til å gi denne gruppen de gode opplevelsene, og en innholdsrik skolehverdag.

Run with us – very welcome Løp med oss


  • Bergen City Marathon 2019 – 5 km


Plan for next starts is comming soonPlanen for videre løper kommer snart


To join us, please contact us via email: For å bli en av oss, send oss en søknad på e-post: zorro@zorro-run.no

Running TeamLøpeteamet

Lukas – founder, optimist Lukas – grunnlegger, optimist
Anna – manager, meet everyone with a smile Anna – manager, møt alle med et smil
Marcin – never say never Marcin – aldri si aldri
Michael – future is bright Michael – fremtiden er lys
Serina – never give up Serina – aldri gi opp
ZORRO HAS MANY PARTNERS AND SPONSORS WHO HELPED US TO START – THANK YOU FOR YOUR SUPPORT! ZORRO HAR MANGE PARTNERE OG STØTTESPILLERE SOM HAR HJULPET OSS MED Å KOMME I GANG – TUSEN TAKK FOR DERES STØTTE!

BE A SPONSOR Bli sponsor

Sponsor offer

WHAT CAN YOU GIVE? HVA KAN DU GI?

All donations are tax-deductible. Zorro accepts bank transfers only. Alle donasjoner er fradragsberettiget. Zorro aksepterer kun bank transaksjoner.

"Being the richest man in the cemetery doesn't matter to me ...
Going to bed at night saying we've done something wonderful...
that's what matters to me"
Steve Jobs (Apple)
"Å være den rikeste mannen i kirkegården betyr ingenting ...
å kunne legge seg om natten å vite at vi har gjort noe fantastisk...
det er det som betyr noe for meg"
Steve Jobs (Apple)

Zorro organization number: Organisasjonsnummeret til Zorro er: 912 166 457

Kristian Bingsvei 12
5073 Bergen, Norway

e-mail: zorro@zorro-run.no